Maatwerk

Bij de aanmelding wordt onder meer naar uw specifieke wensen gevraagd. Op grond daarvan worden er groepen ingedeeld van zoveel mogelijk gelijke niveaus ter grootte van hooguit zes personen.

Het lesmateriaal wordt afgestemd op de wensen van de cursisten en in gezamenlijk overleg ontwikkeld enof aangeschaft.

 

Nazorg en advies

U wordt individueel begeleid en, indien gewenst, na de trainingscyclus nazorg geboden. Ook kunt u terecht voor advies en hulp bij computer-problemen.

 

Leerklimaat

Onze docenten zorgen ervoor dat het leerklimaat optimaal is. Dat wil zeggen dat er ruimte wordt gecreëerd voor inbreng van de cursist, voor eigen wensen, oplossingen en creativiteit. Hiermee zorgen onze docenten dat eenieder met plezier de leerstof onder knie krijgt.

Cursusdagen

Het leercentrum is iedere dinsdagmiddag open. De cursussen vinden dan ook op de dinsdagen plaats. De beschikbaarheid op de dinsdagen valt samen met de openingstijden van het wijkcentrum De Brem, waarbinnen het leercentrum is gehuisvest.